Bouwmaterialengroothandel: ‘winstmarge onder druk en lagere omzet in 2023’

Casper op 13 december 2022 | 2 minuten leestijd
De bouwmaterialengroothandel verwacht in 2023 een omzetdaling van -3,2%. De verwachtingen zijn minder positief dan in het voorjaar 2022. De verandering in omzet in het najaar 2022 ten opzichte van het najaar 2021 bedraagt +4,2%. De winstmarge zal naar verwachting van de ondernemers in de branche in 2023 licht dalen met -0,4%. De verwachtingen zijn minder positief dan de verwachting uit de conjunctuurmeting voorjaar 2022. Toen werd uitgegaan van een margegroei van +0,6%. De bedrijven geven aan dat de bouwvolumes afnemen. Deze afname is groter dan de omzetdaling in euro`s laat zien. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting najaar 2022 van Koninklijke Hibin, netwerk van de bouwtoelevering.

De respondenten melden in het najaar van 2022 een gemiddelde stijging van de inkoopprijzen met 15%. Afhankelijk van het assortiment zijn de onderlinge verschillen groot. Bijna de helft van de respondenten gaat uit van 11 tot 25% hogere inkoopprijzen. De respondenten geven aan de hogere inkoopprijzen over het algemeen door te kunnen berekenen; 27% kan het volledig doorberekenen, 40% kan dat grotendeels doen en nog eens 30% geeft aan de gestegen prijzen gedeeltelijk te kunnen doorberekenen. Organisaties voorzien in de komende twaalf maanden scherpere prijsconcurrentie (45%), verdere digitalisering van het bestelproces (42%), kostenreductie (24%) en vergroting van de bedrijfsomvang door eigen groei/acquisitie (24%).

Marktontwikkelingen

Net als in eerdere metingen blijkt uit de conjunctuurmeting najaar 2022 dat circa driekwart van de omzet uit de woningbouw komt. Het aandeel nieuwbouw bedraagt de helft van de totale omzet; de andere helft betreft renovatie en onderhoud en is daarmee onveranderd. Het omzetaandeel van particulieren daalt de laatste twee jaar. Het percentage van de totale omzet bedraagt in 2022 13%. Binnen het omzetaandeel van bedrijven zijn de aannemer voor 61% en de zzp`er en klusbedrijven voor 39% verantwoordelijk van de totale omzet in het 2022.

In 2023 verwacht de helft van de respondenten extra behoefte te hebben aan gekwalificeerd personeel, waarbij 60% aangeeft geschikt personeel te kunnen vinden. Bedrijven verwachten gemiddeld 2,4 fte extra nodig te hebben.